Køge Kommune: Vi sigter efter ren cloud, det er bedst for alle

Case Køge Kommune

Køge Kommune er i fuld gang med at modernisere og standardisere kommunens knap 10.000 pc’er – APENTO spiller en central rolle i at udnytte de nye cloud-teknologier fuldt ud

”Hvis verden ikke ændrede sig hele tiden, havde vi ikke gjort det her. Vi ønsker en transition over i moderne teknologi og transparente løsninger, som er mere optimale – både for brugerne, forretningen og os, der skal drifte og supportere det hele. Vi arbejder i retning af en standardiseret platform og sigter efter ren cloud.”

Ordene falder præcist og kontant fra Ricki Sørensen, ansvarlig for IT Drift og Cybersikkerhed i Køge Kommune, om baggrunden for kommunens igangværende modernisering og standardisering af knap 10.000 kommunale pc-arbejdspladser.

”Vi er gennem årene gået langt for at levere en verdensklasse pc-arbejdsplads og service til forretningen. Nu står vi med en voksende, teknisk gæld, både i form af tidsforbrug til re-installation og klargøring, og en legacy-arv af specialtilpassede applikationer, scripts, regler og undtagelser,” uddyber han.

Udnytter cloud-teknologierne fuldt ud
Køge Kommune lægger meget vægt på at udnytte de nye cloud-teknologier fuldt ud i forbindelse med flytningen fra on-premise til cloud.

”IT-mæssigt er skoleområdet og det administrative område i Køge Kommune delt op i hver sin Azure tenant, hvor vi i udstrakt grad anvender samme konfigurationer og især samme driftspraksis og årshjul på tværs,” fortæller Ricki.

”Vi har en traditionel SCCM-platform i kælderen, som vi er i gang med at lægge om til Intune. Den hurtige løsning ville være en 1-1 konvertering, men så havde vi bare hældt gammel vin på nye flasker. Med en ren cloud-løsning ser vi allerede nu betydelige besparelser i tid hos skolernes IT-vejledere. Det er simpelthen blevet nemmere at klargøre, nulstille, reinstallere eller opdatere og opgradere pc’erne.”

Cybersikkerhed i den nye virkelighed
”Med cloud-teknologierne får vi en langt mere sømløs integration, og vi får adgang til flere sikkerheds-tools og features, end vi kan få on-premise,” fortsætter Ricki.

”Udover de traditionelle som antivirus og firewalls dækker det lige fra patch management og styring af lokale administratorer til håndtering af kommunens pc’er og øvrige devices. Vi får ét centralt sted med et samlet billede af sikkerheden på de enkelte devices ud fra alle mulige sikkerhedsparametre. Det er cybersikkerhed i den nye virkelighed.”

Skolerne er glade for automatisering
Første del af det samlede projekt med modernisering af skoleområdet er gennemført. Det er forløbet rigtig godt, og der er kommet meget positiv feedback, fortæller Ricki og kommer med et eksempel.

”En gang om året frigives en større opdatering til skolerne, som skal rulles ud på samtlige 5.500 pc’er. Tidligere skulle skolens IT-vejledere samle alle pc’er ind for at reinstallere dem hen over sommerferien. Nu kører det hele automatisk.”

Han fortsætter med et par andre eksempler:

”Vi har gennemført opgradering af Windows som en opdateringspakke, tidligere havde det krævet fysisk håndtering med en re-installation af hver enkelt pc. Fysisk håndtering af defekte pc’er bliver også overflødig fremover, hvor vi klarer det hele med en nulstilling. Og al patch management på pc’er kommer til at køre fuldstændig automatisk, styret af Microsoft.”

Har helt bevidst fravalgt at lave et hurtigt projekt
Transitionen fra on-premise til cloud startede i sensommeren 2022, og det samlede projekt løber over halvandet år.

 I skrivende stund er Køge Kommune i gang med anden del af projektet, moderniseringen af kommunens ca. 2.800 administrative pc-arbejdspladser, der udgør et noget mere broget landskab med mange flere og mere komplekse applikationer end skoleområdet.

”Vi har helt bevidst fravalgt at lave et hurtigt projekt. Vi har god drift og et godt setup i dag, så vi vil hellere bruge længere tid i projektet på at høste fordelene, og have tid til at drage nytte af vores erfaringsopbygning undervejs,” forklarer Ricki.

APENTO er en helt central del af projektet
”I projektet har vi selv projektledelses- og arkitekthatten på, og så bruger vi APENTO til at rådgive og støtte op om det, vi gerne vil, og til at håndtere de vanskelige opgaver, hvor der skal findes alternative løsninger,” siger Ricki.

”APENTO er en helt central del af projektet. Vores to faste konsulenter er nøglefigurer gennem hele forløbet og alle faser i projektet, med forskellige leveranceniveauer. APENTO har gode folk med udmærkelser inden for hver sit område, og de kan samarbejde. Det er lige præcis den måde, vi gerne vil arbejde på,” fastslår Ricki.

APENTO ser tingene fra kundens side
Ricki uddyber, hvorfor han sætter pris på samarbejdet med APENTO.

”APENTO ser tingene fra kundens side, og de er fleksible – altså rigtig fleksible. Når man er nybegynder, er det rart at have trænere i nærheden. APENTO tager telefonen en tirsdag kl. 15.30, uden vi har en aftale, og allokerer lige en halv time til at hjælpe os videre.”

”Frem til nu har APENTO hele vejen igennem været præget af ordentlighed. De tager medansvar for tingene, og vi får opmærksomhed – også selv om vi ikke er en stor fisk i dammen,” afslutter han.