Dagbladet Børsen: Med APENTO Device Analytics har vi fået et mere sikkert og compliant IT-miljø

Dagbladet Børsen: Med Device Analytics har vi fået et mere sikkert og compliant IT-miljø

”Device Analytics er et virkelig fedt produkt. Jeg bruger det hver dag,” indleder Brian Skibby, IT-chef hos Dagbladet Børsen.

”Jeg kunne slet ikke forestille mig at undvære Device Analytics. Det ville rulle os tilbage til et tidspunkt, hvor vi var lidt blinde overfor, hvordan maskinparken så ud. IT-mæssigt ville vi gå et skridt tilbage, og den service, vi kan yde over for vores brugere, ville falde,” uddyber han.

Samarbejdet mellem Dagbladet Børsen og APENTO tog sin begyndelse i efteråret 2019.

”APENTOs første opgave for os var at optimere vores Microsoft 365-platform. Som en naturlig udløber faldt snakken på Device Analytics som et effektivt værktøj til at synliggøre de blinde vinkler,” forklarer Brian.

Device Analytics synliggør de blinde vinkler
Device Analytics, der er udviklet af APENTO, er et analyseværktøj, der samler indsigt om alle Windows-klienter ét sted.

”Device Analytics har givet os dyb indsigt i vores maskinpark, både på hardware- og softwaresiden – hvad er status, hvordan kører det hele? Device Analytics er en kæmpe hjælp til at effektivisere maskinparken, og man får så meget at vide, at ens maskinpark kommer til at køre meget bedre og meget mere glidende,” fortæller Brian.

”Det har virkelig overrasket mig, hvor meget bedre vi kan få vores maskiner til at køre med Device Analytics. Nu kan vi agere proaktivt og lave forebyggende vedligehold i stedet for brandslukning. Det er superfedt. Vi ved præcist, hvad der skal laves på hver enkelt maskine,” uddyber han.

Ensartet Windows-miljø reducerer fejlkilderne
Device Analytics er ikke kun et godt redskab til at opdage fejl i tide og reagere på dem, fortæller Brian, værktøjet er også med til at reducere antallet af fejl ved at reducere fejlkilderne.

”Device Analytics fortæller alt. Vi har fx fået et meget mere ensartet Windows-miljø. Vi kører ikke længere flere forskellige Windows-versioner, så maskinerne begynder at køre usikkert – nu er det hele ensrettet. Det giver os meget bedre muligheder for at agere proaktivt,” forklarer Brian.

”Vores brugere skal køre så smooth som overhovedet muligt, IT skal ikke være en hæmsko for dem. APENTO og Device Analytics har været med til at minimere vores IT-problemer og maksimere vores IT-sikkerhed. Det er der ingen tvivl om,” fastslår Brian.

Har fået et mere sikkert og compliant IT-miljø
Brian forklarer, hvordan Device Analytics er med til at øge IT-sikkerheden.

”Med Device Analytics har vi fået et mere sikkert og compliant IT-miljø. Vi kan hurtigt se, hvad der er opdateret og ikke opdateret. Vi har fx brugt værktøjet til bitlocker og secure boot, og kan løbende følge, hvordan ændringerne slår igennem helt ud på hver enkelt maskine.”

”Er der nogen maskiner, der fejler, så ved vi nøjagtigt hvilken maskine, vi skal tage under kærlig behandling, hvordan den er konfigureret, og hvad der skal ske med den.”

Budgettering baseret på facts i stedet for gætværk
Brian bruger også Device Analytics til budgetlægning, og prioritering og opfølgning på ledelsesmæssige indsatsområder.

”Device Analytics giver mig indsigt og overblik, i stedet for at jeg skal gætte,” konstaterer Brian. Han kommer med et par eksempler.

”Device Analytics er en kæmpe hjælp for mig, når jeg skal planlægge næste års budget. I Device Analytics kan jeg se, hvor gamle vores maskiner er, og hvor mange nye maskiner der skal købes hvert år i årene fremover.”

”Device Analytics synliggør også potentielle indsatsområder. Jeg kan fx se, hvornår hver enkelt maskine går ud af garanti og vurdere, om der er grupper af maskiner, der skal udfases. Bagefter bruger jeg Device Analytics til at følge beslutningen til dørs, fx hvis en bruger stadig sidder med en maskine, der er udfaset… nåh, den lå hjemme i skabet,” forklarer Brian.

Stort set gratis at bruge for APENTO’s licenspartnere
Device Analytics er stort set gratis at bruge for APENTO’s licenspartnere, som kun betaler for implementeringen.

”Jeg kunne hurtigt se, at Device Analytics var et produkt, der kunne give os overblik og spare os for tid, både hos slutbrugerne og supporterne – at vi kunne få rigtig meget ud af produktet, og at det hurtigt ville tjene sig selv hjem. Implementeringsprisen var ikke vanvittig høj,” siger Brian.

”Styrken ved Device Analytics er, at det er supersimpelt sat op – det virker for mig, og vi blev meget hurtigt selvkørende. Konkurrenternes produkter kan være en rumraket,” siger Brian og kommer med en afsluttende bemærkning:

”Jeg kan i det hele taget godt lide, at Device Analytics er et dansk produkt. APENTO er meget lydhøre over for vores ønsker og forslag. Hvis jeg fx har ønsker til nye rapporter, så udvikler APENTO dem hurtigt til os.”